O IS DentMax

IS DentMax

verzia 4.0.1
Posledná aktualizácia 13.11.2020

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Profiland s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 841 03 Bratislava, IČO: 463 848 80, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76656/B.


Adresy elektronickej pošty:

Kontaktné údaje pre DEMO

Pre prihlásenie do demo verzie prosíme o zadanie Vašich kontaktných údajov.